ΛΥΣΕΙΣ

Σειρά DIN

Καταχωρήθηκε στο ΛΥΣΕΙΣ

Τύπος Πλάκας: 60Ah

Τύπος Στοιχείου

Ονομαστική Χωρητικότητα Ah (C5)

Μέγιστες Διαστάσεις Στοιχείου (mm)

Βάρος Στοιχείου (kg)

M: 198

Υ1: 343

Υ2: 370

Π

2 PzS 120

120

47

8,3

3 PzS 180

180

65

11,7

4 PzS 240

240

83

15,2

5 PzS 300

300

101

18,8

6 PzS 360

360

119

22,4

7 PzS 420

420

137

26,0

8 PzS 480

480

155

29,6

9 PzS 540

540

174

33,2

10 PzS 600

600

192

36,8

 

Τύπος Πλάκας: 80Ah

Τύπος Στοιχείου

Ονομαστική Χωρητικότητα Ah (C5)

Μέγιστες Διαστάσεις Στοιχείου (mm)

Βάρος Στοιχείου (kg)

Μ:198

Υ1: 408

Y2: 435

Π

2 PzS 160

160

47

9,7

3 PzS 240

240

65

13,8

4 PzS 320

320

83

18,0

5 PzS 400

400

101

22,2

6 PzS 480

480

119

26,4

7 PzS 560

560

137

30,6

8 PzS 640

640

155

34,9

9 PzS 720

720

174

39,2

10 PzS 800

800

192

43,5

 

Τύπος Πλάκας: 90Ah

Τύπος Στοιχείου

Ονομαστική Χωρητικότητα Ah (C5)

Μέγιστες Διαστάσεις Στοιχείου (mm)

Βάρος Στοιχείου (kg)

Μ:198

Υ1: 478

Y2: 505

Π

2 PzS 180

180

47

11,9

3 PzS 270

270

65

16,7

4 PzS 360

360

83

21,3

5 PzS 450

450

101

26,0

6 PzS 540

540

119

30,7

7 PzS 630

630

137

35,4

8 PzS 720

720

155

40,1

9 PzS 810

810

174

44,8

10 PzS 900

900

192

49,6

 

Τύπος Πλάκας: 105Ah

Τύπος Στοιχείου

Ονομαστική Χωρητικότητα Ah (C5)

Μέγιστες Διαστάσεις Στοιχείου (mm)

Βάρος Στοιχείου (kg)

Μ:198

Υ1: 514

Y2: 541

Π

2 PzS 210

210

47

12,9

3 PzS 315

315

65

18,4

4 PzS 420

420

83

23,9

5 PzS 525

525

101

29,4

6 PzS 630

630

119

35,0

7 PzS 735

735

137

40,5

8 PzS 840

840

155

46,0

9 PzS 945

945

174

51,5

10 PzS 1050

1050

192

57,1

 

Τύπος Πλάκας: 115Ah

Τύπος Στοιχείου

Ονομαστική Χωρητικότητα Ah (C5)

Μέγιστες Διαστάσεις Στοιχείου (mm)

Βάρος Στοιχείου (kg)

Μ:198

Υ1: 548

Y2: 575

Π

2 PzS 230

230

47

13,4

3 PzS 345

345

65

19,2

4 PzS 460

460

83

24,9

5 PzS 575

575

101

30,7

6 PzS 690

690

119

36,4

7 PzS 805

805

137

42,1

8 PzS 920

920

155

48,0

9 PzS 1035

1035

174

53,5

10 PzS 1150

1150

192

59,4

 

Τύπος Πλάκας: 125Ah

Τύπος Στοιχείου

Ονομαστική Χωρητικότητα Ah (C5)

Μέγιστες Διαστάσεις Στοιχείου (mm)

Βάρος Στοιχείου (kg)

Μ:198

Υ1: 568

Y2: 595

Π

2 PzS 250

250

47

14,1

3 PzS 375

375

65

20,2

4 PzS 500

500

83

36,3

5 PzS 625

625

101

32,5

6 PzS 750

750

119

38,6

7 PzS 875

875

137

44,7

8 PzS 1000

1000

155

50,8

9 PzS 1125

1125

174

57,0

10 PzS 1250

1250

192

63,2

 

Τύπος Πλάκας: 140Ah

Τύπος Στοιχείου

Ονομαστική Χωρητικότητα Ah (C5)

Μέγιστες Διαστάσεις Στοιχείου (mm)

Βάρος Στοιχείου (kg)

Μ:198

Υ1: 688

 

Y2: 715

Π

2 PzS 280

280

47

18,9

3 PzS 420

420

65

26,0

4 PzS 560

560

83

33,1

5 PzS 700

700

101

40,2

6 PzS 840

840

119

47,5

7 PzS 980

980

137

54,8

8 PzS 1120

1120

155

62,2

9 PzS 1260

1260

174

69,8

10 PzS 1400

1400

192

77,4

 

Τύπος Πλάκας: 155Ah

Τύπος Στοιχείου

Ονομαστική Χωρητικότητα Ah (C5)

Μέγιστες Διαστάσεις Στοιχείου (mm)

Βάρος Στοιχείου (kg)

Μ:198

Υ1: 713

 

Y2: 740

Π

2 PzS 310

310

47

19,1

3 PzS 465

465

65

26,5

4 PzS 620

620

83

33,9

5 PzS 775

775

101

42,0

6 PzS 930

930

119

50,0

7 PzS 1085

1085

137

58,1

8 PzS 1240

1240

155

66,2

9 PzS 1395

1395

174

74,4

10 PzS 1550

1550

192

82,5

Πλεονεκτήματα BSΗ

bsi-advantages

  • 01 Μείωση Ρύπων
  • 02 Διαχείριση Αποβλήτων Μπαταριών
  • 03 Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • 04 Εξοικόνομηση Χρηματικού Κόστους

Επικοινωνία

Διεύθυνση


Τέρμα Μακρυγιάννη
Μανδρα 19600

Τ/F: 210 5549961


Φόρμα Επικοινωνίας